Çevre Dostu Çim

  • Çevreye duyarlı olmak, daima kurucu ilkelerimizden biri olmuştur. Bu doğrultuda fabrikamızda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurduk ve uyguladık.
  • Amacımız, çevreye olan etkimizi en aza indirmek ve çevreyi korumaktır.
  • Ürünlerimizin üretimi ve / veya montajı sırasında oluşabilecek tehlikeli ve tehlikesiz atıkları Çevre Mevzuatı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve atık yönetmeliğine uygun olarak toplayıp ortadan kaldırıyoruz.
  • Gelecekteki çevresel etkiler konusunda bilgilendiriyor ve farkındalık yaratıyoruz.
  • Küresel kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalışıyor ve geri dönüşüm ürünlerimizle geri dönüşüme katkımıza devam ediyoruz.
  • Çevre bilincinin şirket kültürümüze yerleşebilmesi için çalışanlarımızı düzenli olarak eğitiyoruz.
  • Çevrenin korunması ile ilgili tüm faaliyetlerin bu politikaya uygun olarak yürütülmesini sağlıyoruz.
TOP