Çevre Politikası

Hatko Dokuma olarak gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar doğrultusunda çevreye ve insana değer bilinci ile hareket etmeyi kendine ilke edinmiştir. Bu faaliyetlerimizi gerçekleştirmek paralelinde firmamıza ISO 14001  Çevre Yönetim Sistemi kurulmuş ve bu bağlamda  amaçlarımız oluşturulmuştur.

  • Hizmet sunarken oluşabilecek çevre kirliliğini minimum seviyeye indirmeyi ve çevreyi korumayı
  • Hizmetlerimiz doğrultusunda oluşabilecek tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkları Çevre Mevzuatı , ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve atık yönetmeliğine uygun toplayıp bertaraf etmeyi
  • Meydana gelecek çevresel etkiler konusunda bilgilenmeyi ve bilinçlendirmeyi
  • Küresel kaynakları en etkin şekilde kullanma ve geri dönüşüm ürünlerimizle yaptığımız katkıyı devam ettirmeyi
  • Çevre bilincinin bir kültür haline dönüşmesi amacıyla çalışanlara belirli periyotlarla çevre ile ilgili her konuda planlı olarak eğitileceğini
  • Çevrenin korunmasına yönelik tüm faaliyetleri çalışanlar başta olmak üzere bu politikaya uygun yürütüleceğini

 

Çevre Politikamız olarak belirlemiştir.

ŞİRKET MÜDÜRÜ
ERDEM ÜNLÜÇETİNKAYA

 

ÇP-001 / 15.02.2022      REV.NO:00          REV:TARİHİ:-                                            SAYFA:1/1

TOP