Politică de conformitate socială

În cadrul HATKO DOKUMA, politica noastă de răspundere socială presupune lucrul în concordanță cu etica afacerilor care ne respectă angajații și societatea. Această politică este bazată pe Convențiile Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Pactul Global al Națiunilor Unite, Convenția Națiunilor Unite privind Drepturile Copilului și legislațiile naționale. În acest context, ne angajăm:

1- Munca forțată:

 • Să nu aplicăm în niciun caz munca forțată, să nu aplicăm hărțuirea fizică, sexuală, psihologică sau verbală și reținerea documentelor de identitate, precum reținerea pașapoartelor.

2- Nediscriminare:

 • Să nu discriminăm în procesul de recrutare și în mediul de lucru în funcție de identitatea de gen, etnicitate, religie, rasă, origine națională sau socială, vârstă, capacitate fizică, sarcină, stare civilă, orientare sexuală, orice apartenență la un sindicat, opinie politică sau de altă natură și probleme similare,
 • 3- Drepturi de organizare și desfășurare a negocierilor colective:
 • Să respectăm dreptul angajaților de a organiza și desfășura negocieri colective în cadrul reglementărilor legale,
 • Să nu punem presiune sau să discriminăm angajații care utilizează dreptul a de organiza și desfășura negocieri colective.

4- Remunerație:

 • Să nu discriminăm în niciun fel referitor la remunerație,
 • Să oferim autorizații legale, salarii, prime de muncă peste program și toate celelalte drepturi conexe în conformitate cu cerințele legale, legislația privind programul de lucru și primele pentru munca prestată peste program și standardele sectoriale.

5- Timp de lucru:

 • Ca toți angajații să dispună de permise de muncă și/sau contracte.
 • Să plătim un salariu just, cel puțin la nivelul salariului minim pe economie; să efectuăm plățile regulat și la timp.

6- Angajare regulată:

 • Ca managementul societății să determine posturi vacante și să angajeze în conformitate cu legislația și cu anumite reguli (muncitori străini, abordare egalitară, permise, impozite, concediu, contract de muncă etc.).

7- Exploatarea copiilor:

 • Să protejăm tinerii muncitori care au peste vârsta minimă de lucru de toate tipurile de factori care le pot afecta dezvoltarea socială, fizică și emoțională, sănătatea la locul de muncă și educația.

8- Sănătatea și siguranța la locul de muncă

 • Să prevenim încălcările regulilor de sănătate și siguranță la locul de muncă ce constituie o amenințare pentru sănătatea, siguranța și/sau viața muncitorilor pe termen absolut și scurt.

9- Hărțuire și abuz

 • Să nu permitem pedepsele corporale, hărțuirea sau constrângerea verbală, fizică și psihologică.

10- Protecție ecologică:

 • Să respectăm toate legile și reglementările relevante de mediu, să obținem toate autorizațiile de mediu necesare și să asigurăm conformitatea cu legislația
 • Să ne asigurăm că respectivul consum, emisiile de carbon li aer, utilizarea resurselor naturale și deșeurile sunt reduse la minimum; depozitarea, transportul și utilizarea produselor chimice respectă regulile și nu afectează mediul; eliminarea deșeurilor și evacuarea apelor uzate respectă cadrul obligațiilor și limitelor ecologice; impactul ecologic al activităților pe care le desfășurăm este luat în considerare în timpul proceselor decizionale.

11- Principii etice:

 • Să respectăm toate legile și reglementările la care suntem supuși, să păstrăm înregistrări transparent și actualizate, să asigurăm conformarea la reglementările relevante.
 • Să nu tolerăm nicio formă de corupție și mită în cadrul societății noastre; să nu acceptăm mită și/sau cadouri pentru facilitatea afacerilor,
 • Să stabilim mecanica și politicile necesare pentru combaterea corupției și mitei, să evităm situațiile de conflict de interese, să protejăm drepturile de proprietate intelectuală ale partenerilor noștri comerciali.

12- Relațiile cu furnizorii - subcontractanții

 • Să obținem angajamentul furnizorilor-subcontractanților cu care lucrăm cu privire la problemele de conformitate socială, să evaluăm conformitatea socială, să monitorizăm rezultatele evaluării și să mărim treptat nivelurile de conformitate socială.

13- Raportarea încălcărilor politicii:

 • Orice suspiciune de încălcare a legii, reglementărilor și/sau Politcii de conformitate socială a HATKO DOKUMA poate fi raportată prin telefon sau internet, toate notificările transmise altfel vor fi considerate confidențiale, iar identitățile vor rămâne confidențiale în măsura permisă de lege. Încălcările pot fi transmise către HATKO DOKUMA utilizând unul din următoarele canale:

Adresa: Mareşal Çakmak Cad. Park Apt: 57/A No: 1 İSKENDERUN - HATAY
Telefon: +90 (326) 613 45 00
Fax: +90 (326) 613 88 44
E-Mail: info@hatkosport.com

TOP