Hibrit Çim Bakımı

Çim tesisi bakımı, veri sayfası 5: HG EM 01'de belirtilen gereksinimleri karşılamalıdır.

Sunulan hizmetlerin niteliği ve kapsamı, kurulum tarihine, konumuna, müteakip hava koşullarına, kök bölge katmanının doğasına ve besin maddelerinin sağlanmasına bağlıdır. Genel bir kural olarak, aşağıda belirtilen hizmetler olgunlaşmış ve oynanabilir bir HATKO HİBRİT ÇİM yüzeyinin devredilmesi için yeterlidir.

2.1 Sulama

Tohumların çimlenmesi ve çimlerin büyümesi, kök bölgesi katmanında yeterli toprak nem seviyelerini gerektirir. Bu nedenle tohumlamadan önce sulama için ön koşulların oluşturulması gerekmektedir. Kök bölgesi katmanlarının ilk doygunluğundan sonra, toprak nem içeriğinin yeterli sulama ile korunması gerekir. Çim kökü derinliğini kolaylaştırmak için her bir uygulama arasındaki aralıklar kademeli olarak artırılmalıdır. Sulama suyu ekstra ince damlalar halinde eşit olarak dağıtılmalıdır.

2.2 Gübreleme

Çim yüzeyinin büyümesi, gübre eklenerek sağlanabilir. Devir teslimine kadar gerekli gübreleme için, topraktaki mevcut besin rezervleri ve çimin mevsimsel ihtiyaçları dikkate alınarak uygun besin seviyelerine sahip özel spor sahası gübrelerinin kullanılması tavsiye edilir.

Gübre seçimi, uygulama oranının belirlenmesi ve uygun hava koşullarında uygulama ile çimin zarar görmesi engellenecektir. Seçenekler ve gübre veri sayfaları istek üzerine sağlanır.

2.3 Biçme

Devir tesliminden önce çim yaklaşık 12 kez kesilmelidir. Biçme, 45 mm ila 60 mm arasında bir çim uzunluğunda yapılmalıdır. Çim, 35 mm'den kısa biçilmemelidir. Biçme ekipmanı, eşit yükseklikte temiz bir kesim sağlamalıdır. Kullanılan ekipman çim yüzeyinde kalıcı iz bırakmamalıdır. Nemli havalarda hareket olmamalıdır. Sahadan dökülen çim kırpıntıları toplanmalıdır.

2.4 Üst toprak havalandırması

İkinci kesimden sonra, kök bölgesi tabakası bir Verti drenaj makinesi veya eşdeğeri kullanılarak 100 mm derinliğe kadar havalandırılmalıdır.

2.5 Devir

Tohumlama ile üretilen HATKO Hibrit çim, seçilen çim tohumu karışımından bitkilerle% 90 projektif bir toprak kaplaması sağlamak zorunda olan büyüme ve dağıtım açısından eşit bir duruş göstermelidir. Devir tesliminden önceki son çim biçme tarihi üç günden önce olmamalıdır.

2.6 Devreye Alma

Bu şartnameye uygun olarak montajı yapılan HATKO Hibrit çim, devir tesliminden sonra devreye alınabilir.

HATKO Hibrit çim oyun alanının kalitesi ve sürdürülebilirliği yerel koşullara ve kullanıma, aynı zamanda uygun ve teknik olarak doğru bakıma da bağlıdır. Yerel koşulları karşılamak için genel bakım talimatlarının belirli bakım programlarına göre ayarlanması gerekir. Bakımın izlenmesi ve uygun önlemlerin önerilmesi geniş bir uzmanlık alanı gerektirir.

3.1 Temel günlük bakım

Temel bakım, oyun yüzeyinin işlevselliğini korumak için gereken minimum hizmetleri kapsar. Bu hizmetlerin kapsamı ve zamanlaması özellikle hava koşullarına bağlıdır. Uzun vadeli sürdürülebilirlik, kapalı sezonda rejenerasyon bakımı gerektirir.

Koruma bakımı, stres ve kullanımdan kaynaklanan hasarları engeller. Bu hizmetlerin kapsamı, esas olarak saha kullanımının kapsamına değil, aynı zamanda bitkisel büyüme oranına da bağlıdır.

4.1 Spring Tining

Spring tining ile yüzeyde oluşan organik çürümüş tabaka açılacaktır. Yeterli yüzey havalandırması sağlanacak şekilde eski çim kırpıntıları ve organik birikintiler kaldırılmalıdır. Spring-tining, saha kullanımının kapsamına bağlı olarak Eylül'den Nisan'a kadar 14 günlük aralıklarla gerçekleştirilen standart bir işlemdir. Biçme sırasında çim kırpıntılarının toplanması durumunda, sıklığı azaltılabilir.

4.2 Fırçalama

Fırçalama kombinasyonu (örn. Hızlı fırçalama veya statik fırça cihazı), çim kalitesinin, özellikle de top yuvarlanma kapasitesinin ve optik görünümün sağlanması için, biçme işleminden önce ve maça hazırlık şeklinde uygulanmalıdır. Bu önlem, ölü bitki parçalarını ve düşen yaprakları düzeltir, böylece biçme makinesi tarafından daha etkili bir şekilde kesilebilir. Fırçalama aynı zamanda çim yüzeyinin havalandırılmasıyla birlikte üst süsleme sonrasında kum uygulamasını da kolaylaştırır. Sıklık, alan kullanımının kapsamına bağlıdır:

 • normal alan kullanımı: yılda 3 ila 10,
 • orta alan kullanımı: Ayda 1 ila 2,
 • Yüksek alan kullanımı: Haftalık

4.3 Tarama

Tarama işlemi ile zemin yüzeyinde organik kalıntı olarak biriken ölü bitki parçaları temizlenir. Çalışma derinliği samanların birikme seviyesi (0-15mm) ile sınırlıdır ve sadece kök bölgesi yüzeyine dokunmalı, toprağa ulaşmamalıdır. Hava koşullarına bağlı olarak, önlem ilkbahar ve sonbahar aylarında veya aylık aralıklarla uygulanabilir. Takip tedavisi olarak organik kalıntının süpürücü ile toplanması gerekmektedir.

Sıklık, ölü bitki parçalarının birikme eğilimine bağlıdır. Yılda 1 ila 4 kez, ancak en az 5 haftada bir.

4.4 Havalandırma

Havalandırma üst toprağı gevşetir ve gazların değiş tokuşunu kolaylaştırmak için boşluklar oluşturur, örn. Kök gelişimini artıran ve toprağın biyolojik aktivitesini iyileştiren O2 ve CO2.

Havalandırmanın yürütülmesi:

 • Katı veya çapraz dişler, çapı 15 mm'den küçük,
 • Derinlik 10-15 cm,
 • 400 zımba / m2.

4.5 Gübreleme

Kum uygulaması yüzey yapısını iyileştirir. Zımpara hacminin değerlendirilmesi, önceki bakım önlemlerine bağlıdır. Çim yüzeyi ne kadar çok işlenirse, uygulanan hacim o kadar yüksek olabilir.

Gübreleme uygulaması

 • Uygulama başına miktar 1 ila 3 l / m2,
 • Yılda 1 ila 3 sıklık

Rejenerasyon bakımı aşağıdaki amaçlara hizmet eder:

 • Çim gençleşir,
 • Eskimeye karşı direnç artar ve böylece stres direncini azaltır,
 • Norm yüksekliğinin ve düzlüğün korunması,
 • HATKO Hibrit çim takviyesinin kapasitesinin korunması.
 • Bu hizmetlerin kapsamı, esas olarak saha kullanımının kapsamına ve bitkisel büyüme oranına bağlıdır.

5.1 Temel Yenilenme Bakımı

Taze ve canlı bir çim yüzeyi sağlamak için, oyun sezonu sonunda eski çimen ve samanları temizlemek için GBK özel ekipmanı kullanılır, böylece yüksek kaliteli bir tohumla yeniden tohumlama yapılarak yenilenmiş bir çim yüzeyi oluşturulabilir.

 

Bu süreç aşağıdaki görevleri içerir:

 • Baskı plakalı GBK Combinator ile çim ve ölü organik kalıntıların temizlenmesi,
 • GBK Renovator ile yüzey havalandırması ve suni çim lifleri dikleştirilmesi,
 • HG TD 01 veya HG RSM 01 ile yeniden kumlama,
 • Vertidrain ile yüzey altı havalandırma, çalışma derinliği maks. 20 cm, alttan ısıtma maksimum 18 cm,
 • Rejeneratif yeniden tohumlama.

5.2 Yoğun Rejenerasyon Bakımı

Eskime sürecinde, organik malzeme yüzeyin üst milimetrelerinde birikir. Daha büyük ölçüde gübreleme kumu bazen HATKO Hibrit çim suni çim liflerinin örtülmesine yol açar. Hassas işlemler ile lifler 15-20 mm havada kalacak şekilde yüzey temizlenir.

Bu süreç aşağıdaki önlemleri içerir:

 • Baskı plakalı GBK Combinator ile çim ve ölü organik kalıntıların temizlenmesi,
 • GBK Renovator ile yüzey havalandırması ve suni çim lifleri dikleştirilmesi,
 • HG TD 01 veya HG RSM 01 ile yeniden kumlama,
 • Vertidrain ile yüzey altı havalandırma, çalışma derinliği maks. 20 cm, alttan ısıtma maksimum 18 cm,
 • Rejeneratif tohumlama.

5.3 Bitki Koruma

Mantar patojenlerine bağlı yüzey hasarlarını önlemek için, ilk hasara ve semptomların her belirtisine uygun ve onaylanmış mantar öldürücüler uygulanmalıdır. Yasal gerekliliklere (yeterli teknik bilgi, onay, izin) uyulmalıdır.

 

TOP